מצב הקורונה בישראל

מלמד את סירי על הקורונה בארץ.


Description

חולים/הרוגים/החלימו.


Latest Release Notes

2.0 - April 18, 2020, 8:02 a.m.

* נוספו מספר מובטלים ואחוז מובטלים.
* נוספה אופציה להפעיל את הקיצור ללא צורך בסירי וללא הקראה.
* תיקוני באגים.


Version history