Αίτηση Έγκρισης Μετακίνησης - COVID-19

Stay Home - Stay Safe


Description

Έφτιαξα ένα Shortcut για πολύ πιο εύκολη αποστολή μηνύματος στο 13033.

Πριν την αποστολή του μηνύματος σας ρωτάει αν θέλετε να δείτε το μήνυμα ή όχι. Εάν επιλέξετε όχι τότε το μήνυμα θα σταλεί κατευθείαν.

Εάν είστε σίγουροι για τους αριθμούς και τους θυμάστε απ' έξω μπορείτε να διαγράψετε το "Show Text in Quick Look", οπότε και θα σας ζητήσει να εισάγετε τον αριθμό χωρίς να σας δείξει την καρτέλα με τους λόγους μετακίνησης.


Latest Release Notes

4.2.3 - May 10, 2021, 10:01 a.m.

Bug Fixes


Version history